Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1071 Østre ravelin

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Østre ravelin
Inventarnummer 1071
Byggeår 1743–48
Opprinnelig bruk Del av festningens utenverker
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus
Verneomfang Hele ravelinet
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Triangelformet ravelin med vollgang og brystvern, mot ravelinspissen forhøyet i en bonette. Vollen omsluttes av en berme som hviler på en lav revetementsmur.  

1737
Ravelinet påbegynt, men sank straks etter arbeidets oppstart. (Widerberg 1934: 150)
1743 - 1748
Ravelinet bygget opp. (Widerberg 1934: 150)
1993
Justert terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og bygget bro over til kontreskarpen.

Ingen treff