Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1059 Prinsesse Charlottes bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Prinsesse Charlottes bastion
Inventarnummer 1059
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele bastionen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordbastion etter gammelnederlandsk system. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs tilstøtende kurtiner). Både hovedvollen og fossebreen avsluttes med en bonette på bastionsspissen. En berme omslutter hele bastionen.  

1663 - 1666
Oppført som en del av festningsverket. Opprinnelig oppkalt etter Christian 5s ektefelle, senere navn etter Christian 6s søster prinsesse Charlotte Amalie. (Widerberg 1934: 55f)
1675
En høylåve bygget i bastionen. (Widerberg 1934: 59)
1682
En del av fossebreen gled ut. (Widerberg 1934: 65) Det ble visstnok oppført et nytt murt kruttårn i bastionen, men dette ble ikke bygget bombesikkert og er derfor senere erstattet av 0023. (Widerberg 1934: 68)
1684
Høylåven i bastionen avgitt til artilleriet. I 1694 ble det her isteden bygget et nytt feltartillerihus. (Widerberg 1934: 69)
1713
I en kommisjonsrapport hevdes vollen og fossebreen i Charlottes bastion å være i slett stand. Batteriene er dels helt borte, dels råtne. Kruttårnet er i god stand, unntatt taket. Trehuset (det dreier seg vel om feltartillerihuset (†) fra 1694) har et fundament som ligger meget lavt i jorden, og enkelte deler av veggen er derfor råtnet opp. (Widerberg 1934: 100)
1736
0023 oppført i bastionen til erstatning for det tidligere kruttårnet.
1737
Fossebreen omkring hele festningen gravet opp og gitt nytt fundament av nedrammede peler med liggende tømmer over. Man hadde undervurdert de problemer som grunnens tilstand skulle by på. Dette skulle føre til flere uhell med utglidninger m.v, bl.a. på prinsesse Charlottes bastion. (Widerberg 1934: 136ff)
1741 - 1742
Omfattende fundamenteringsarbeider og ombygging av flere bastioner. Man måtte fjerne jorden helt ned til fjellet og avsprenge dette i avsatser, slik at et fundament av tømrede steinkister kunne hvile horisontalt uten å risikere å gli på skråfjell. Steinkistene måtte festes med jernsankere innstøpt med bly i fjellet. De ble fylt med gråstein og overdekket med tømmer. Oppå dette ble vollen lagt med mellomlag av flettverk. (Widerberg 1934: 138)
1743 - 1748
I vollgraven utenfor Prinsesse Charlottes bastion, og parallelt med dennes faser, ble 1073 Østre kontregarde anlagt. (Widerberg 1934: 150)
1992 - 1993
Justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og anlegg av spaserveier på hovedvoll og fossebre. Utplassert skyts på voll-lavetter.

Ingen treff