Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1066 Brannbatteriet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Brannbatteriet
Inventarnummer 1066
Byggeår 1682
Opprinnelig bruk Del av festningens forsvar mot elven
Nåværende bruk Uteplass med kanonoppstilling
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele batteriet
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Fremstår idag som en murt plattform med tilnærmet kvadratisk plan, avgrenset dels av 0002 Provianthusets sydvegg, dels av en illudert krenellering som består av lave støpte stendere forblendet med natursten og forbundet med kjetting. Plattformen overdekker en kjeller som består av to murte parallelle hvelv. Den hvelvede kjelleren hører strukturelt sammen med 0002 Provianthuset og er omtalt under denne.  

1682
Straks syd for 0002 Provianthuset ble det anlagt et mursteinshvelv med blokkhusoverbygg. I blokkhuset ble det innrettet et provisorisk batteri. (Widerberg 1934: 68; Øgar Svendsen 1988: 46)
1687
Hvelvet ble gjort bombesikkert ved en overmuring av gråstein. For sikkerhets skyld murtes noen støttepilarer under hvelvet. Denne hvelvingen var lenge festningens eneste bombesikre oppbevaringssted for krutt. Rett nok var det i 1682 oppført et murt kruttårn i Prinsesse Charlottes bastion, men dette kunne ikke anses bombesikkert. (Widerberg 1934: 68)
1713
Ifølge en kommisjonsberetning var de to bombesikre krutthvelv ved siden av provianthuset ubrukbare pga. vanninntrengning. Blokkhuset finnes «ikke er istand til å konservere dem». (Widerberg 1934: 102)
1718
Krutthvelvingen ble utbedret så den igjen ble skikket til oppbevaring av krutt. (Widerberg 1934: 115)
1757
Blokkhuset hadde på denne tiden valmet tak, men taket hadde halv-valm da bygningen ble revet i 1934. (Øgar Svendsen 1988: 37)
1825 - 1826
Hvelvkjelleren under blokkhuset ble nå brukt av artilleriet, blokkhuset «tildeels til Opbevaring af det fornødne Brænde til Vagterne og tildeels af Artilleriet. Skuurbygningen er forsynet med Lynafleder.» (Statens eiendommer 1825/26)
1880
Blokkhusets hvelvede kjeller ble på dette tidspunkt brukt som kabelmagasin for torpedovesenet. Vel i denne forbindelse var det blitt oppført en liten steinbrygge utenfor, med en påstående 4 tonns svingkran. Blokkhuset ble brukt som «ensomt fengsel» samt vedskur for festningens baker, materialrom for ingeniørdetasjementet og depot for infanteriet (Øgar Svendsen 1988: 36)
1934
Blokkhuset revet og tomten ryddet. (Øgar Svendsen 1988: 37; Arbeider 1931+)
1936
Latrine oppført under Tordenskiolds redang av gamle materialer fra nedrevne bygninger (ifølge påskrift til tegning i Forsvarsbyggs arkiv, gjengitt nedenfor)

Ingen treff