Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0031 Tennishuset

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Tennishuset
Inventarnummer 0031
Byggeår 1900 (antatt, ikke inntegnet på kart fra 1907 (fra Frogh))
Opprinnelig bruk Muligens oppført i forbindelse med en tennisbane som lå på Gyldenløves bastion frem til 1980-tallet
Nåværende bruk Kontor og lager
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Som for 0030 kan det om denne bygningen anføres at den er en enkel og upretensiøs, men tidstypisk bygning som funksjonelt og arkitektonisk er en oppsluttende del av verkstedmiljøet i Gyldenløves bastion. Den viderefører tradisjonen med blankmur som man finner i mange av Forsvarets 1700- og 1800-talls bygninger i Gamlebyen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur på tømmerflåte  
Bæresystem Bærende teglstenskonstruksjon  
Vegger Enstens blankmur.  
Vinduer Ni enrams, sidehengslede vinduer  
Dører Enfløyet, vertikalpanelt tredør med diagonalstilt vindu  
Tak Saltak av tre tekket med tegl  

2010
Deler av bygningen ominnredet til kontorbruk.
asd

Ingen treff