Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1060 Nordre kurtine

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre kurtine
Inventarnummer 1060
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kurtinen
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Ligger mellom flankene av Prinsesse Charlottes og Gyldenløves bastioner. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis mot vollgraven av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs de tilstøtende bastionenes flanker). Vollskråningen går over i en berm mot vollgraven.  

1663 - 1666
Oppført som en del av festningsverket.
1678
Nordre ravelin anlagt mellom Gyldenløves og Charlottes bastioner. (Widerberg 1934: 58)
1713
En kommisjon som vurderte festningens tilstand fant at Nordre kurtine var i «temmelig god stand». (Widerberg 1934: 100)
1733
0024 Artillerigården oppført bak kurtinen.
1991 - 1992
Kurtinen restaurert som øvrig hovedvoll.

Ingen treff