Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0019 Kommisjonsgården

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommisjonsgården
Inventarnummer 0019
Byggeår 1834
Arkitekt Sinding
Opprinnelig bruk Militært rettslokale
Nåværende bruk Privatbolig
Antall etasjer 1 + kjeller
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Klassisk empirebygning. Ved tilføyelsen av sidefløyen i 1868 ble hovedbygningens fasader mot nord og øst endret. Fasadene mot gatene har imidlertid beholdt mye av det preg som fremgår av Sindings originaltegning, selv om innsetting av to vinduer i fasaden mot Toldbodgaten har gitt denne en åpnere virkning og redusert dens opprinnelig mer lukkede og monolittiske karakter. Bygningen hviler på kjelleren etter en av de gamle kasernebygninger som stod her inntil brannen i 1830. Ettersom kjelleren er svært høy (to etasjer) virker bygningen ganske høy tross sin ene etasje.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmur med utfylling rundt åpninger av tegl. Full kjeller  
Bæresystem Bærende yttervegger og midtvegg av tegl. Hulmurer. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Murte teglvegger, utvendig pusset og malt. Kvaderdekor  
Vinduer Firerams krysspostvinduer med en sprosse i nederste ramme. Enkle vinduer med innvendige varerammer. Takluker av støpejern med fire glassruter. Kjellerens åpninger har tofags treluker mot Toldbodgaten  
Dører Ramtre/fyllingsdører. En tofløyet med glass over, og én enfløyet. Kjellerdør: Tofløyet, panelt dør med buet overstykke  
Tak Valmet saltak av tre tekket med enkeltkrum tegltaksten  
Piper Tre teglsteinspiper  

1700
«De grundmurede infanteribaraquer» oppført der 0019 står idag. (Bakke 1988: 97)
1764
Bygningene brant. (Bakke 1988: 97)
1769
Bygningen som etter 0017 Infanterikasernens oppførelse kom til å bli hetende «De gamle kaserner» ble oppført på tomten etter «De grundmurede infanteribaraquer». (Bakke 1988: 97)
1830
«De gamle kaserner» brant ned under en brann som gikk over byen (jfr. historikk). Steinmaterialet ble transportert til Akershus og der anvendt til bygning 0039 (Armeens depot).
1834
På tomten etter de gamle kaserner ble 0019 nå oppført. I samtiden beskrives den som en grunnmurt, enetasjes bygning med fire rom med kakkelovn og forstue. Rommene brukes til rettslokale og arrester for offiserer. (Statens eiendommer 1842/43)
1862
Bygningen beskrives innrettet til rettslokale, parolestue og offisersarrester; har forstue og fem værelser med i alt fire jernkakkelovner, og toetasjes kjellere. Endel av tomten utenfor innhegnet med hugne stener med jernkjeder imellom, og hele tomten er brolagt. (Statens eiendommer 1862)
1868
Sidefløyen oppført. (Statens eiendommer 1898) Det var muligens i denne forbindelse at bygningen ble ombygget til bolig.
1874
Uthuset oppført av bindingsverk, inndelt i to fagmurte rom samt vedskur og portåpning. (Statens eiendommer 1898)
1880
Sidefløyen – eller sidebygningen – beskrives å inneholde kjøkken, pikekammer, spiskammer, bryggerhus og matbod samt trappegang til loftet; har en skorstein med bryggerpanne. Bygningen er bortleid til kapteinvaktmesteren. (Statens eiendommer 1884)
1898
Bygningen stadig bortleid til kapteinvaktmesteren. (Statens eiendommer 1898)
1900 - 1902
Nytt vindu innsatt i kontoret. (Statens eiendommer 1903–04)
1915
Innlagt elektrisk lys. (Statens eiendommer 1916)
1921
Bygningen tjente nå som sjefsbolig for Fredrikstad mineforsvar. (Øgar Svendsen 1988: 37)
1964
Ti nye vinduer. (HER)
1966
Omlagt taktekking. (HER)
1971
Rep. av undermur. (HER)
1976
Delvis brannskadd. Ikke fullstendig renovert etter dette.
2002
Utleid til privatbolig.

Ingen treff