Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1084 Søndre sortiport

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Søndre sortiport
Inventarnummer 1084
Byggeår 1731 (jfr. historikk)
Opprinnelig bruk Sortiport
Nåværende bruk Sortiport
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse En av festningens tre sortiporter
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet gjennomgang i 1054 Søndre kurtine. Portbue og hvelv av hollandsk tegl, resten av murverket i bruddsteinsmur. Saltakformet avdekning av skifer over begge fronter. Skrånende faser av bruddstein leder inn mot porten.  

1683
Før dagens 1084 var det flere porter av tre, den seneste oppført i 1683. Disse hadde kort levetid; den seneste strøk med i brannen 1690, men var allerede da råtten og provisorisk avstivet. Den lå gjenrast med en provisorisk broovergang for vaktrunden over bruddet i vollen til 1694. Da ble den gjenoppbygget, men stadig av tømmer og treverk. (Widerberg 1934: 68)
1713
En kommisjon som vurderte festningens tilstand sa om porten at den nå var så forfallen at den ikke lenger kunne åpnes og lukkes. (Widerberg 1934: 100)
1718
Porten reparert med tømmer og planker. (Widerberg 1934: 115)
1720
I en rapport av året omtales sortiporten som råtten og nedfallen. Den foreslås utbedret i mur med massivt hvelv (Widerberg 1934: 119)
1731
Dagens port (påbegynt?) oppført. (Widerberg 1934: 134) Steinen på nordre front bærer årstallet 1734.

Ingen treff