Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1057 Prins Fredriks bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Prins Fredriks bastion
Inventarnummer 1057
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele bastionen
Vernebegrunnelse Del av festningsanlegget
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordbastion etter gammelnederlandsk system. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs tilstøtende kurtiner). Både hovedvollen og fossebreen avsluttes med en bonette på bastionsspissen. En berme omslutter hele bastionen. Langs bastionens nordre flanke løper Torsnesveien inn i Festningsbyen. På bastionen er oppført 0013 Ingeniørgården, 0015 Vollmestergården, og 0016 Uthus.  

1665
Arbeidet med den midterste bastionen (Prins Fredrik) ble antagelig drevet fra begge sider frem mot den nye vollporten. (Widerberg 1934: 49)
1666
Opprinnelig oppkalt etter Fredrik 3. Senere i 1684 etter en av Christian 5s sønner. (Widerberg 1934: 54f)
1737
Fossebreen omkring hele festningen gravet opp og gitt nytt fundament av nedrammede peler med liggende tømmer over. Man hadde undervurdert de problemer som grunnens tilstand skulle by på. Dette skulle føre til flere uhell med utglidninger m.v. (Widerberg 1934: 136ff)
1741 - 1742
Omfattende fundamenteringsarbeider og ombygging av flere bastioner. Man måtte fjerne jorden helt ned til fjellet og avsprenge dette i avsatser, slik at et fundament av tømrede steinkister kunne hvile horisontalt uten å risikere å gli på skråfjell. Steinkistene måtte festes med jernsankere innstøpt med bly i fjellet. De ble fylt med gråstein og overdekket med tømmer. Oppå dette ble vollen lagt med mellomlag av flettverk. Arbeidet med Prins Fredrik skulle vise seg spesielt komplisert: I 1741 var man kommet så langt at begge faselinjer var oppført og utflyttet og begge flanker regulert. Men etter at man sommeren 1742 hadde oppført begge fasers og flankers brystvern til full høyde, skjøt den venstre fase seg ned i graven om høsten. På den høyre fase viste det seg sprekker i vollen, så man fant det sikrest å ta brystvernet ned igjen. (Widerberg 1934: 138)
1868
0013 Ingeniørgården oppført i bastionen.
1869
0015 Vollmestergården oppført i bastionen.
1906
Torsnesveien ført inn i Festningsbyen langs bastionens nordre flanke.
1969
0016 Uthus oppført i bastionen.
1991 - 1993
Justering av terreng til opprinnelig profil. Tilsåing av ny gressbakke og anlegg av spaserveier på hovedvoll og fossebre.

Ingen treff