Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1062 Antonettes batteri

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Antonettes batteri
Inventarnummer 1062
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av befestningen mot elven
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele batteriet
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Batteri mellom 1065 Nordre redang og 1061 Gyldenløves halvbastion, hvis nordre fase – som gjennomløpes av 1081 Nordre sortieport – ligger vinkelrett på Gyldenløves fase mot elven og hvis vestre fase løper parallelt med denne. Vestre fase består av kistemurt revetementsmur med påhvilende brystvern og vollgang. Revetementsmuren støttes stedvis av store kontreforter. Nordre fase består av hovedvoll og foranliggende fossebre som avgrenses av en liten revetementsmur.  

1663 - 1666
Anlagt til bestrykning av den lange venstre fase av Gyldenløves bastion. Etablert som en ukledd jordvoll med foranliggende fossebre. Under Antoinettes nordre flanke førte en tømret sortiport inn til fossebreen. (Widerberg 1934: 55, 71)
1682
Ny sortiport bygget, igjen i tømmer. (Widerberg 1934: 71)
1682
Benevnes «Anthoneta», et navn verket tydeligvis fikk etter Gyldenløves tredje hustru Antoinette Augusta. Navnet prins Carls bastion finnes på et kart fra 1684. (Widerberg 1934: 55)
1689
Antonettes nedre flanke tilsluttet hovedvollen. Derved oppnådde man å kunne bestryke hele stranden oppover med 10 kanoner, 5 på øvre og 5 på nedre flanke av Antoinette. (Widerberg 1934: 72)
1699
1078 Ferjeporten bygget. (Widerberg 1934: 72)
1701
Ny Nordre sortiport bygget opp i mur. (Widerberg 1934: 98)
1712
I en kommisjonsrapport d.å. meldes Antoinettes øverste batteri og voll å være i god stand, mens det foranliggende forsenkede batteri er helt forråtnet. (Widerberg 1934: 100)
1717
Nye palisader langs elvesiden fra 1076 Nordre bjørn til 1062 og fra 1062 til 1078 Ferjeporten. (Widerberg 1934: 112)
1737
Dagens 1081 Nordre sortiport bygget med vegger av bruddstein og med hvelv av teglstein fra nyanlagt teglverk.
1992
Restaurert.

Ingen treff