Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1081 Nordre sortiport

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre sortiport
Inventarnummer 1081
Byggeår 1737
Opprinnelig bruk Sortiport
Nåværende bruk Sortiport
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse En av festningens tre sortiporter
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Murt hvelvet utfallsport gjennom 1062 Antonettes hovedvoll. Fronter av tegl, mot syd er vederlagstein og sluttstein hogne, mot nord gjelder dette bare vederlagstein. Skrånende fanker av bruddstein. Hvelvingen, som skjærer gjennom vollen, har dekkheller av granitt. Den teglmurte, tønnehvelvede gjennomgangen har murte kjellerrom (tidligere krutthvelvinger) med tredører på begge sider.  

1682
En opprinnelig sortiport, som vi ikke vet annet om enn at den var av tømmer, ble avløst av en ny, også denne av tømmer. (Widerberg 1934: 68)
1737
Dagens 1081 bygget gjennom vollen ved 1061 Gyldenløves bastion med en bombefri krutthvelving på hver side. Porten ble oppført av utminert gråstein på et rostverksfundament på nedrammede peler. Hvelvet ble slått av murstein brent på et nylig anlagt teglverk i Fredrikstad. (Widerberg 1934: 136)

Ingen treff