Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0027 Marketenteriet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Marketenteriet
Inventarnummer 0027
Byggeår 1838
Arkitekt Schau (jf. påskrift på tegning)
Opprinnelig bruk Marketenteri for slaveriet
Nåværende bruk Lokaler for barnekultur
Antall etasjer
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Huset er, som de fleste andre militærbygninger etter 1764, bygget i teglstein og med avstumpet valmtak. Hals bemerker at bygningen ennå er fullstendig preget av 1700-tallets arkitektoniske innstilling. Tidligere riksantikvar Harry Fett mente at den harsdorffske klassisisme, som Infanterikasernen er det tydeligste eksempel på, også finner nedslag i bl.a. Marketenteriet: Han påpeker den «sobre og elskverdige enkelhet» og de «avvalmede gavlspisser» som man finner begge steder.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur på tømmerfiåte. Luftet kryperom  
Bæresystem Bærende teglstenskonstruksjon. Trebjelkelag med bordgulv og diverse typer belegg  
Vegger 1½ stens, fuget teglstensmur. Teglformat: 24×12×6. Innvendig side med innmurte spikerslag og kledd med rupanel, plater og tapet  
Vinduer Firerams krysspostvinduer med sprosse i nederste ramme i 1. etasje. Toramsvinduer med en sprosse i hver ramme i 2.etasje. Varerammer på alle vinduer  
Dører To tofiøyede ramtre-/trefyllingsdører med todelt vindusfelt over  
Tak Saltak med liten valm, tekket med tegl  

1838
Oppført som marketenteri for slaveriet. (Øgar Svendsen 1988: 122)
1842 - 1843
Beskrives som en enetasjes grunnmurt bygning hvori to værelser og et marketenterkjøkken På loftet er innrettet et kvistværelse. I dette lokalets gårdsrom, som støter umiddelbart ti det nye slaveriets (dvs. 0024) innhegning, er det anbragt et vedskur, et privet og et skurtak over kjøkkenvinduet. Bygningen er innhegnet med et plankeverk. (Statens eiendommer 1842/43)
1862
Beskrives å inneholde tre værelser og ett kvistværelse, alle med jernkakkelovn, samt kjøkken med bakerovn og bryggerkjele. Gårdsrommet er ved et plankeverk adskilt fra Tøihusplassen. I gårdsrommet er et vedskur og privet av bordkledd bindingsverk. (Statens bygninger 1862)
1880
Beskrives å inneholde tre værelser samt kjøkken med spiskammer og komfyr. På loftet tre kvistværelser og ett kleskammer. Bygningen har seks kakkelovner. I et vedskjul på gårdsplassen fantes bryggerhus med komfyr, matbod og privet. Bygningen for tiden bortleid ti arsenalforvalteren. (Statens eiendommer 1884)
1896
Beskrives på dette tidspunkt å inneholde tre værelser og kjøkken samt spiskammer. På loftet tre kvistværelser og ett kleskammer. På gårdsplassen fantes brendehus, bryggerhus, matbod og privet. For tiden bortleid til Arsenalforvalteren. (Statens eiendommer 1898)
1897 - 1899
Marketenteriet forsynt med ny utvendig trapp, gårdsplassen drenert, bingen (?) gjenfylt og erstattet av petroleumsavskjæringer (?). (Statens eiendommer 1900–01)
1915 - 1916
Elektrisk lys innlagt i alle rom. (Statens eiendommer 1916)
1931 - 1935
Marketenteriets uthus innredet til dusjbad. (Statens eiendommer 1937)
1967
Omlagt taktekking og isolert loftsetasjen. (HER)
1972
Innredet dusj- og vaskerom. (HER)
1993
«Oppussing innvendig.» Omgjøring til kontorer. (HER)
2006
Innvendig maling.

Ingen treff