Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0033 Kommandantgårdens uthus

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandantgårdens uthus
Inventarnummer 0033
Byggeår 1832
Opprinnelig bruk Staller, vognremisse, lokum, fjøs, brenselskur, kammers for tjenestefolk, vaskerom, høyloft og diverse uthusfunksjoner
Nåværende bruk Konferanserom og diverse lagerfunksjoner
Antall etasjer 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Uthusene har rommet viktige økonomifunksjoner for 0010 Kommandantboligen, og må anses som en oppsluttende del av denne.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Granittmurer. Støpte gulv  
Bæresystem Laft- og bindingsverkskonstruksjon  
Vegger 1. etasje av laftetømmer, 2. etasje har langvegger av bindingsverk, gavlvegger av utmurt bindingsverk Utvendig kledd med 5–6 forskjellige typer panel. Uisolert, men enkelte vegger innvendig panelt eller platekledd.  
Vinduer Toramsvinduer med 2×3 og 2×4 ruter i hver ramme – noen koblet. I 2. etasje to enramsvinduer med 2×2 ruter og tre enramsvinduer med tre ruter.  
Dører Tofløyet garasjeport med vindusfelt over. Tofløyede høyporter i 2. etasje. To, todelte stalldører, en panelt og en med ramtre/fyllinger av tre og seks andre enkle tredører.  
Tak Pulttak tekket med tegl. Sydfløyen har saltak Himlingen i 2. etasje utgjøres av sutakets underside.  

1768
Antagelig ble det oppført et uthus samtidig med 0010 Kommandantboligen (jfr. katalog).
1825
Det daværende uthuset beskrives å være av bordkledt tømmerlaft i én etasje. Det inneholdt tjenerkammer med kakkelovn, materialkammer, stall til fem hester, to priveter og fjøs. Ved enden av denne bygning vognremisse, matbod, vedskjul, melkebod og hønsehus, «alt af samme Bygningsmaade». (Statens eiendommer 1825/26)
1832
0033 beskrives oppført fra nytt av i 1832, som en vinkelbygning av tømmerlaft, over dette en loftsetasje av bindingsverk med bordkledning. Bygningen inneholder vognremisse, stall til fem hester og rom til seletøy, privet, fjøs for 11 kyr, svin og høns; vedskjul, matbod, drengestue og rullebod. (Statens eiendommer 1842/43)
1873
Taket over kornloftet ble i 1873 forandret til alminnelig saltak (Statens eiendommer 1884)
1880
Beskrives nå å være av panelt laftetømmer og inneholde tjenerkammer med kakkelovn, stallrom til fire hester, to priveter og fjøs. Ved enden av bygningen er det igjen vognremisse, matbod, vedbod, melkebod – «alt av samme bygningsmåte». (Statens eiendommer 1884)
1930
Portrom etablert mellom gårdsrom og hage.
1998
Ny kledning mot hagen, utvendig maling.
2004
Omlegging av deler av taket, ny bølgeblikk.
2010
Utbedret omfattende råteskader i vegg mot nord.

Ingen treff