Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0755 Forbindelsesbro i vollgrav

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Forbindelsesbro i vollgrav
Inventarnummer 0755
Byggeår 1991
Vernestatus Inngår i fredningen
Vernebegrunnelse Broene skal være laget etter mønster av tidligere broer på stedet. Sannsynligvis går tradisjonen ikke lengre tilbake enn til perioden da festningen tjente som et forsvarsanlegg. Det hevdes (Bakke 1987: 118) at tilgangen til Søndre og Nordre ravelin tidligere foregikk ved hjelp av trekkprammer. Dette synes også sannsynlig, siden broer langt på vei ville opphevet den passive beskyttelse som vollgravene gav Ved en surprise, dvs. et overraskelsesangrep, må broer ha vært for mye av en håndsrekning til flenden.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Plankedekke og rekkverk av trykkimpregnerte materialer hvilende på kreosotimpregnerte stolper som er rammet ned i vollgraven. Alt treverk er behandlet med Tjæralin. Broens bredde er 2,5 meter og lengde 30 meter.  

1991
Bygget som kopi av tidligere bro på stedet.

Ingen treff