Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002

Inventaropplysninger
Inventarnavn Corps de garde i den dekkede vei, Bogenstua
Inventarnummer 0002
Byggeår 1750
Opprinnelig bruk Vaktrom for mannskap og underoffiserer
Nåværende bruk Vaktstue
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør, innvendig hovedstruktur i rominndeling og bygningens hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Den opprinnelige rominndeling er fortsatt synlig i planen. Bygningen har fått nye gulv og pussete vegger innvendig. Takkonstruksjonen er opprinnelig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granitt / gråstein i kalkmørtel. Støpt, med gulvfliser i tegl.
Vegger Granitt / gråstein i kalkmørtel, pusset og kalket. Bygningens form med takutheng.
Vinduer 2 rams, 6 ruter i hver. Noen med koplede rammer andre med varerammer.
Dører Enkeltdører med fyllinger.
Tak Helvalmet med teglstein, sperrekonstruksjon.
Piper Murt i teglstein.
Annet Granitt / gråstein i kalkmørtel, på fjell. Riksarkivet, KHB m5-13d, KBK XVIII 36 l og FB arkiv i Hamar.

1750
Det bygges nytt vakthus i mur til avløsning for det gamle som var råttent.
1769
Det legges nytt gulv og innsettes nytt inventar. På dette eller et senere tidspunkt blir bygningen pusset utvendig
1803
Loftsbord skiftes, vinduer males, tak og takrenner repareres.
1814
Gjøres bombesikker med tømmer og jord, vinduer blenderes.
1816
Tømmer, jord og blendering fjernes.
1818
Tas i bruk som bolig for Profos og Gevaltiger
1917
Det legges inn strøm.
1950 - 1960
Bygningen ble sementpusset og gulmalt.
1968
Tas i bruk som vaktmesterbolig.
1992
Ominnredes til vaktrom med soveplass.
1996
Kalkpussprosjekt: Sementpuss fjernet og erstatte med kalkslemming, deretter kalket, ferdig år 1997.
2007
Rehabilitert innvendig pipe, nytt føringsrør innvendig.
2009
Nye utvendige dører, tilbakeføring til opprinnelig posisjon innerst i dørnisje.

Ingen treff