Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1058

Inventaropplysninger
Inventarnavn Dronningens Batteri
Inventarnummer 1058
Byggeår 1682–1684. Generalkvartermster A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmuren, batteristandplass.
Nåværende bruk Del av festningsmuren.
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang.
Vernebegrunnelse Batteriet er blant noe av det første fra da festningen ble bygget, og er en del av en dobbelt tenaljekonstruksjon. Kronprinsens batteri og Prins Carls batteri utgjør resten av tenaljekonstruksjonen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein og kalkmørtel
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 35 d-3.

1682 - 1684
Bastionen oppføres som kistemur med gråstein i kalk, vollgang av jordfyll.
1687
Arbeidet med vollgangen forseres, muren forhøyes.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider.
1808
Festningen klargjøres til krig.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på murene.
1900
Tenaljehjørnet blir reparert.
1902
Murverket kontrolleres.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring

Ingen treff