Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1071

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sortiport Ø
Inventarnummer 1071
Byggeår 1730
Opprinnelig bruk Sortiport, port for å kunne gjøre utfall mot fienden og trekke seg raskt tilbake eller flykte igjennom hvis festningen ble overmannet.
Nåværende bruk Historisk anlegg, adgang til den dekkete vei.
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Portåpningen med omgivelser på inn- og utsiden.
Vernebegrunnelse En viktig del av en festnings funksjon, som adgang til dem dekkete vei ved utfall mot fienden.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråstein/granittstein i kistemurskonstruksjon, oppført i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, FF 43 «Grund Riss der Festung Köningswinger», ca 1733.

1730
Det bygges en sortiport i forbindelse med byggeriet av den dekkete vei.

Ingen treff