Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0631

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedbrønnen
Inventarnummer 0631
Byggeår 1696 og følgende år
Opprinnelig bruk Vannforsyning til festningens kreaturer m.m.
Nåværende bruk Brønn, ikke i bruk
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Brønnhus med vinde og brønnhull.
Vernebegrunnelse Et fint lite stykke arkitektur i et ellers sparsomt detaljert bygningsmiljø.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Sprengt/gravet ned i fjell
Vegger Murt brystning og overbygning over terreng.
Tak Tre ned metallplater
Annet Riksantikvarens tegningsarkiv, B 104

1696
Arbeid med brønnen påbegynnes.
1697
Brønngravingen blir midlertidig innstilt. Det gjenopptas ikke før i 1705.
1764
Brønnens dekke er råttent og må skiftes ut.
1776
Brønnhuset oppmures med en kupell av tre som ble tjæret.
1779
Kupplen over brønnen trekkes med seilduk og males.
1780
Det brolegges rundt brønnen pga. vannsøl.
1783
Kupplen over brønnen kles med blyplater.
2001 - 2002
Spekket med kalkmørtel, nye sålbenker av skifer.
Kupplen over brønnen kles med kobberplater.

Ingen treff