Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1064

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gyldenløves Batteri
Inventarnummer 1064
Byggeår 1682–1684
Arkitekt Generalkvatermester A. Coucheron.
Opprinnelig bruk Del av festningsmur (del av tenalje)
Nåværende bruk Del av festningsmur
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang.
Vernebegrunnelse Velbevart festningsmuranlegg og deler av tenaljekonstruksjon. Kongens batteri utgjør den andre del av tenaljen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein, oppført i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 35 d-1.

1682
Oppføres som kistemur i gråstein, murt i kalkmørtel.
1687
Arbeidet med vollgang forsert, hovedmur forhøyet.
1715
Muren bygges opp igjen fra grunnen.
1730
Batteristandplassen er ferdig med jord og stein.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider.
1835
Store vedlikeholdsarbeider.
1902
Murverket gås etter.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff