Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1066

Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningsporten
Inventarnummer 1066
Byggeår 1683
Opprinnelig bruk Festningsport
Nåværende bruk Festningsport
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Portrom, murer.
Vernebegrunnelse Enkel og fin port.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gråstein/fjell, murt i kalkmørtel
Bæresystem Kistemur i gråstein murt i kalkmørtel. Murt hvelv i teglstein og kalkmørtel
Vegger Gråsteinsmur murt i kalkmørtel. Sandsteinstavle over port med Christian Vs monogram
Dører Porter i tre, 2 fløyet, med gangdør
Tak Vollgang i jord og torv
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36i.

1683
Oppført som kistemur i gråstein og kalkmørtel med muret hvelv. Sandsteinstavle over porten.
1686
Sandsteinstavle ble oppsatt
1687
Arbeidet med vollgang forsert, hovedmur over porten forhøyet.
1689
Mursteinene i hvelvet løsner på grunn av vanntilsig og begynner å falle ned.
1690
Hvelvingen gjøres lavere og smalere, den blir forsterket og gjort bombesikker.
1695
Hvelvingen er ikke tett og foreslås tatt ned eller murt om.
1696
Det bygges et blokkhus (*) ovenpå porten, dels for Kongens batteri, dels for å beskytte mot ytterligere vanntillførsel.
1698
Blokkhuset utstyres med loft og lemmer.
1704
Blokkhuset fikk tårn og spir til festningens ringeklokke.
1735
Det bygges kruttlager under batteriet med inngang fra portrommet.
1758
Blokkhustaket foreslås forlenget da det var i korteste laget, noe som førte til fuktskader på deler av porthvelvingen.
1759
Portmurene og hvelvet bygges om og forsterkes, det lages nye porter.
1809
Nye porter settes inn.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på mureren rundt porten.
1902
Murverket rundt porten kontrolleres.
1920
Porthvelvet repareres.

Ingen treff