Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007

Inventaropplysninger
Inventarnavn Store kruttårn, Arsenalet
Inventarnummer 0007
Byggeår 1737
Opprinnelig bruk Oppbevaring av krutt, senere artilleri materiell.
Nåværende bruk Depot
Ant. etg. 3 i lavetthuset, 2 med murte hvelv i arsenalet.
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Interiøret er relativt godt bevart.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granittsteinsmur / murstein. Tre, bordkledd
Vegger Granittsteinsmur, murstein, pusset og kalket. Plakett med bygningsnummer, bygningsnavn og bygningsår.
Vinduer 2 rams med 8 ruter i hver. 4 av gavlens 6 vinduer har også jerngitter. På baksiden er det jernlemmer foran små enkeltvinduer.
Dører 2 fløyde porter på fasaden, stabelhengsler, labank konstruksjon.
Tak Takstein på sperrer med undertak av bord.
Piper En enkel pipe i murstein, upusset
Annet Granittsteinsmur. Riksarkivet, KBK XVIII 36d, KBK XVIII 36d, AB 20, KG I 292 og FB arkiv i Hamar.

1733
Arsenalets forgjenger, Gyldenløves tårn, eksploderer ved et lynnedslag. Det blir besluttet å oppføre et nytt, som får mer karakter av bygning enn tårn. Det blir oppført på samme sted, og står ferdig i 1737.
1771
Det gamle voll-lavetthuset rives for å gi plass til Den nye kasernen. Det gjenoppføres som en forlengelse av Arsenalet, med samme høyde, bredde og felles tak.
1774
Kulegården bak Arsenalet blir innhegnet med plankeverk og to vegger i det påbygde sprøytehuset kles med bord.
1788
Taket blir reparert.
1985
Snekkerverksted innredet i lavetthusdelen.
1991
Innredet till ammunisjon og våpen med «strong» hus rom. Omlegging av tak.
2009
Nyere innvendig innredning/ombygging fjernet. Søndre del: 1. etg fjernet betongelementer våpendepot, 2. etg revet nyere platekledning/himling med mer og fjernet Snekkerverksted. Nordre del 1. etg fjernet nyere lettvegger og himlingsplater.
Sementpusset og gulmalt. Nye vinduer og porter.

Ingen treff