Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1057

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kongens Batteri
Inventarnummer 1057
Byggeår 1682–84, Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmuren, batteristandplass
Nåværende bruk Del av festningsmuren
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjon med vollgang
Vernebegrunnelse Batteriet er blant noe av det første som ble bygget da festningen ble anlagt, og er en del av en tenaljekonstruksjon. Gyldenløves batteri er den andre del av tenaljen. Se tegning side 53.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein og kalkmørtel
Annet Riksantikvarens tegningsarkiv, B 104

1682 - 1684
Oppføres som kistemur i gråstein med kalkmørtel, vollgang av jordfyll.
1687
Muren forhøyes, arbeidet med vollgang forseres.
1696
Det bygges et blokkhus (*) med tak over kanonbatteriet for å hindre tilgang av vann i porthvelvingen.
1698
Blokkhuset utstyres med loft og lemmer.
1704
Blokkhuset fikk tårn og spir til festningens klokke.
1722
18 alen av muren faller ned.
1726
En storm ødelegger en del av taket på blokkhuset.
1735
Det bygges et kruttlager under kanonbatteriet med inngang fra portrommet. Dette rommet blir senere brukt som kalklager.
1738
Ekstra stort vedlikeholdsarbeid på muren.
1779
Tårnet på blokkhuset brukes som meridianpunkt for oppmåling av Norge.
1808
Blokkhuset rives i forbindelse at festningen klargjøres til krig. Senere blir flaggstang satt opp på stedet, og denne brukes som meridianpunkt frem til 1916.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på mureverket.
1902
Murverket kontrolleres.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff