Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008

Inventaropplysninger
Inventarnavn Stall og fehus
Inventarnummer 0008
Byggeår 1742
Opprinnelig bruk Sprøytehus, hestestall og fæhus.
Nåværende bruk Dusj, omkledning, wc for mannskap, toaletter for turister.
Ant. etg. 1, med høyloft.
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør og takkonstruksjon med arker.
Vernebegrunnelse Såpass forandret innvendig at interiørene har liten verneverdi.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Grånitt og gråstein, murstein, i kalkmørtel. Støpt, med linoleum og fliser.
Vegger Granitt / gråstein, murstein, pusset og klaket. Plakett med bygningsnummer, bygningsnavn og oppført dato. Ringer i muren til å tjore hester og kyr.
Vinduer 1 og 2 rams, med vareramme, 4 ruter i hver. Av nyere dato.
Dører Enkelt dører i stål, av nyere dato.
Tak Valmtak med teglstein, sperrekonstruksjon. 2 arker med luker til loft.
Piper 1 mursteins, upusset. Metall lufterør og ventilasjonshatt.
Annet Granitt / gråstein i kalkmørtel, står på fjell. Riksarkivet, KBH m5-13e, KBK XVIII 36g og FB arkiv i Hamar.

1742
Oppført i mur som sprøytehus (brannsprøyter) og hestestall for kommandanten.
1777
Bygningen forlenges bort til Lille kruttårn for å gi plass til kommandantens kyr.
1814
Taket forsterkes med tømmer og jord slik at det blir bombesikkert. Vinduene blenderes.
1816
Blenderingen fjernes.
1917
Det blir lagt inn strøm.
1922
Det legges inn vann.
1941 - 1943
Ombygget til dusj, toalettrom, bastu m.m.
1998
Ominnredning av dusj og toalett.
2003
Takrenner og arker fornyet. Vaskerom og turisttoalett renovert.
Sementpusset og gulmalt, nye dører og vinduer.

Ingen treff