Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sprøytehuset
Inventarnummer 0020
Byggeår 1774
Opprinnelig bruk Oppbevaring av brannmateriell
Nåværende bruk Lager/depot
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Interiør og eksteriør.
Vernebegrunnelse Bygningen er stort sett uforandret siden oppføringen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt/gråstein
Bæresystem Granitt/gråsteinsmur. Trebjelkelag med bordkledning
Vegger Granitt/gråstein, pusset og kalket.
Dører 2 doble porter med stabelhengsler og labankonstruksjon, kledd med barokkpanel. Porten i gavlen har buet overkant. Lem i gavl.
Tak Oppskalket saltak med takstein.

1773
Nytt sprøytehus foreslått oppført i forbindelse med at det gamle tas i bruk som stall.
1774 - 1776
Det nye sprøytehus oppføres på baksiden av Arsenalet.
1880
Det bygges et halvtak til ved og vognskjul.
1930
Halvtaket rives
Ytterbegger sementpusses og gulmales. Ny port.

Ingen treff