Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1053

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skjærskansen
Inventarnummer 1053
Byggeår 1809
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele skansen.
Vernebegrunnelse Del av festningens forsterkning med skanser under Napoleonskriger og et viktig element i denne del av festningens historie. Den eneste skanse med halvmåneform. Skansen ble fredet i 1971.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Jordvoll, port med forstøtningsmurer i gråstein.
Vegger Jordvoll, kjøreport
Annet Riksarkivet, AB 115.

1809
Skansen oppføres av torv og jordvoller som nærforsvar av sortiporten i den dekkete vei (Skiærporten).
2000
FN-monument oppstilles og avdukes av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ingen treff