Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1062

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prins Georgs bastion
Inventarnummer 1062
Byggeår 1684–1684
Arkitekt Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmur
Nåværende bruk Del av festningsmur
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang
Vernebegrunnelse Batteriet er en halvbastion, den ene av to på festningen. Halvbastiontypen er en sjeldenhet på festningsanleggene. Velbevart festningsmur.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein murt i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 35 d-2.

1682 - 1684
Oppføres som kistemur i gråstein, vollgang med jordfyll.
1687
Arbeidet med vollgang forsert, hovedmur forhøyet.
1711
Vedlikehold på muren
1730
Batteristandplassen er ferdigbygget med jord og stein.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider
1835
Store vedlikeholdsarbeider.
1867
Murhjørnet tas ned og bygges opp igjen med granittstein.
1902
Murverket gås etter
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff