Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1076

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kruttlager ved Lille kruttårn.
Inventarnummer 1076
Byggeår 1683–1700
Opprinnelig bruk Kruttlager
Nåværende bruk Lager for bygningsmateriell, takstein m.m.
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele rommet med interiør og eksteriør.
Vernebegrunnelse En viktig del av festningsmuren og uttrykk for behovet for lagerplass til krutt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråsteinsmur med hvelv, murt i kalkmørtel.
Vegger Gråstein, murt i kalkmørtel.
Dører Jernport
Annet Rommet, eller kassematten, er ikke vist på noen tegning, men omtalt i arkivaliene.

1683
Lagerrommet bygges i forbindelse med oppføring av festningsmuren

Ingen treff