Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0021

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kruttkjeller
Inventarnummer 0021
Byggeår 1687
Opprinnelig bruk Proviantoppbevaring, kruttoppbevaring
Nåværende bruk Ingen/museum
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele anlegget
Vernebegrunnelse Står stort sett uforandret siden oppføringen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granittstein, gråstein
Bæresystem Granitstein, gråstein, murstein
Vegger Gråstein, murstein.
Vinduer Enkel ramme med jernluke i yttervegg/festningsmur.
Dører Jerndør
Tak Murt hvelv med jord over
Annet Riksarkivet, AB 24 og FB arkiv i Hamar.

1687
Opprinnelig mellomrom mellom provianthuset og festningsmuren. Ble lukket med tak og brukt til proviantrom.
1692
Taket gjøres bombesikkert med hvelv.
1696
Rommene tas i bruk til artillerimateriell og krutt.
1704
Det monteres jerndør i inngangen
1717
Det bygges et hvelv foran inngangen (del av vollgangen) for å beskytte denne.
1818
På grunn av mye fukt er rommene uegnet til oppbevaring av krutt.
1982
Rommene tas i bruk som del av museet
1994
Ny smijernsport. Utført som kopi av port i Nordre Sortiport.

Ingen treff