Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1055

Inventaropplysninger
Inventarnavn Norske Løve
Inventarnummer 1055
Byggeår 1810
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele skansen.
Vernebegrunnelse Del av festningens forsterkning med skanser under Napoleonstiden og et viktig element i denne del av festningens historie. Skansen ble fredet i 1971.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Jordvoll
Vegger Jordvoll
Annet Riksarkivet, AB 115.

1810
Skansen oppføres av torv og jord
1813
Skansen forsterkes med palisader
1817
Palisadene fjernes

Ingen treff