Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0009

Inventaropplysninger
Inventarnavn Laboratoriet
Inventarnummer 0009
Byggeår 1743
Opprinnelig bruk Artilleri- og fortifikasjonssmie, senere laboratorium (kruttkvalitetskontroll)
Nåværende bruk Depot og lager
Ant. etg. 1, med loft.
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør, innvendig hovedstruktur i rominndelingen og bygningens hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Er ombygget og forandret innvendig, men rominndelingen avspeiler den opprinnelige planløsning.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt/gråstein i kalkmørtel, på fjell.
Bæresystem Granittstein/gråstein i kalkmørtel. Trebjelkelag med bord.
Vegger Granitt/gråstein, pusset og kalket. Gavlene i utmurt bindingsverk trukket opp med rød farge, pusset og kalket utmuringer. Lem i den ene til loftet. Vegger innvendig i bindingsverk, utmurt med murstein.
Vinduer 2 rams med varerammer, lemmer i tre med stabelhengsler.
Dører 2 fløyet port i labank med barokt panel, stabelhengsler. Enkelt dør i sydgavl med barokt panel.
Tak Halvvalm, tegltak, sperrekonstruksjon.
Annet Riksarkivet, AB 27, KHB m5-13d, KBK XVIII 36 n og FB arkiv i Hamar.

1743
Oppført som artilleri- og fortifikasjonssmie.
1745
Det oppføres et skur for trekull på østenden av bygningen.
1749
Smiene er for små og bygningen utvides i lengde og bredde. På østenden oppføres det et skur med 2 rom for artilleri og fortifikasjon. Trekullet blir flyttet til egen ny bygning.
1809
Smien ombygges og utvides og gjøres om til kruttlaboratorium, hvilket antagelig må ses i sammenheng med oppføringen av Krutthuset. Det bygges en ny smie under Dronningens bastion.
1812
Benevnes nå «Laboratoriet».
1814
Taket forsterkes slik at det blir bombesikkert, vinduene blenderes.
1816
Blendering og forsterkning fjernes.
1917
Det legges inn strøm.
1996
Kalkpussprosjekt, istandsettelse av bygningen. Sementpuss fjernes og erstattes med kalkpuss. Bygningen hvitkalkes.
1998
Ombygget innvendig til ammunisjonsrom, «Strong» rom.
2008 - 2010
Store råteskader avdekket. Nyere materialer (sponplater, isolasjon, plast mv.) fjernet. Istandsetting.
Yttervegger sementpusset og gulmalt. Nye dører og vinduer.

Ingen treff