Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1067

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ravelinporten
Inventarnummer 1067
Byggeår 1690
Opprinnelig bruk Ravelinport
Nåværende bruk Ravelinport
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Portrom, murer, porter.
Vernebegrunnelse Enkel og fin port. Porten er antagelig fra festningen oppussing 1902-1903
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein og kalkmørtel med muret hvelv. Murt hvelv i teglstein og kalkmørtel
Vegger Gråsteinsmur murt i kalkmørtel.
Dører Porter, 2 fløyet
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36i.

1690
Ravelinsmur og port oppføres.
1695
Det bygges kasematter for ravelinsbesetningen med tak av tømmer, never og jord. Portrommet bygges samtidig.
1742
Portrommet får murte hvelv samtidig som kasemattene ombygges med murte bombesikre hvelv, det settes inn vinduer.
1809
Det settes inn nye porter.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på murverket.
1902
Murverket kontrolleres.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold.

Ingen treff