Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1072

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kruttlager i hovedport
Inventarnummer 1072
Byggeår 1735
Opprinnelig bruk Kruttlager, lager for lesket kalk til muring
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Rommet med port.
Vernebegrunnelse En viktig del av festningens funksjon, da kruttlageret var «nærlager» for Wedels- og Kongens batterier. Kruttlageret har også vært lager for kalk til reparasjoner på festningen. Jerndøren inntil lageret er opprinnelig. Portrommet er vernet i katalogdel Hovedport
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråstein, kistemurskonstruksjon med kalkmørtel
Vegger Gråstein, murt i kalkmørtel.
Dører Jerndør
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 i.

1735
Oppført i forbindelse med i vedlikeholdsarbeider i hovedport og blokkhuset ovenpå portrommet.

Ingen treff