Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1060

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prins Carls Batteri
Inventarnummer 1060
Byggeår 1682-1684
Arkitekt Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmuren, batteristandplass
Nåværende bruk Del av festningsmuren
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang og kasematter.
Vernebegrunnelse Velbevart kassemattanlegg fra festningens tidligste periode. Del av dobbel tenaljekonstruksjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gråstein
Bæresystem Kistemur i gråstein murt med kalkmørtel, hvelv i murt murstein.
Vegger Gråstein murt i kalkmørtel
Vinduer Koplede rammer i tre, av nyere dato
Dører Dør i enkel labank, av nyere dayo
Piper Murt i murstein
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 j. Riksantikvaren, B 104

1682 - 1784
Oppføres som kistemur i gråstein med kalkmørtel, med kassematter med tak av tømmer og torv, vollgang med jorfyll.
1687
Arbeidet med vollgang forseres, hovemur forhøyes.
1701 - 1702
Kassemattene ombygges og får bombesikre hvelv.
1738
Ekstr store vedlikeholdsarbider.
1808
Klargjøring for krig, det oppbygges brystvern i torv.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på murene.
1870
Tenaljehjørnet ble reparert.
1902
Murverket gås etter.
1920
Tenaljen repareres.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff