Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005

Inventaropplysninger
Inventarnavn Den gamle barakke, Gamle kaserne
Inventarnummer 0005
Byggeår 1702 – 04
Opprinnelig bruk Bolig for offiserer, depot
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 1, med kjeller i østenden og utnyttet loft
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør og interiør.
Vernebegrunnelse Interiørene ble forandret, bl.a. av tyskerne, slik at det bare er eksteriøret som er noenlunde opprinnelig. De interiører som ble til ved tyskernes ominnredning vurderes som verneverdige fordi de representerer den tyske okkupasjon fra 1940–1945 og har arkitektonisk egenverdi. Opprinnelig rominndeling avspeiler seg til en viss grad stadig i planen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granitt / gråsteinsmur i kalkmørtel. Trebjelkelag, gulvfliser i tegl
Vegger Granitt / gråsteinsmur, pusset og kalket på forsiden, blank på baksiden. Plakett med bygningsnummer, bygningsnavn og bygningsår. I gavlen Fredrik Vs monogram med krone over, i smijern. På baksiden balkong med betongstøpt utkraging.
Vinduer 2 rams med 8 ruter
Dører Enkeldører i tre, 2 barokke med fyllinger og glassfelter, 2 med barokkpanel. Dørene er ikke opprinnelige. På baksiden tilmurte døråpninger.
Tak Helvalmet teglsteinstak, sperrekonstruksjon.
Piper 5 murte piper, blank mur.
Annet Arkivadresse tegninger: Riksarkivet, KBH m5-13c, KBK XVIII 36f, RK 248 og FB arkiv i Hamar.

1694 - 1701
I 1694 tas 2. etasje av kommandantboligen ned og gjenoppsettes som barakke for offiserer. Den benyttes i noen år, men brenner ned i 1701. Det besluttes da å oppføre en ny i mur.
1702
Offisersbarakken oppføres som erstatning for den som brant ned året før. Bygningen var delt med et langsgående skillerom, med inngang fra langsidene. På sydsiden var det 5 rom og stue, på nordsiden 6 rom. I kjelleren var det bryggerhus og bakerovn samt to små rom. Adkomst til rommene var utvendig på hver langside.
1769
Gulvene fornyes.
1779
Takrennene fornyes. Vannet herfra ledes gjennom et sandfilter til hovedbrønnen. Plattformen og trappene på nordsiden er i så dårlig stand at de må fornyes. Plattformen sløyfes og det bygges tretrapper med rom under.
1788
Taket repareres på grunn av dårlig stand. På sydsiden erstattes plattformen av tretrapper som adkomst til rommene.
1793
Bygningen pussrepareres utvendig, 2 skorsteiner mures opp på nytt, loftet kles med bord.
1807
Trappene på nordsiden fornyes, det innkvarteres straffanger siden det ikke var plass til flere i Hoved Corps de Garden. Et enkelt rom tas i bruk.
1814
Bygningen gjøres bombesikker med tømmer og jord og vinduer blenderes tilsvarende.
1915
Trappene på nordsiden fjernes og de fleste dører dørhullene mures igjen.
1917
Det legges inn strøm
1922
Det legges inn kommunalt vann.
1941 - 1943
Ominnredet av tyskerne til lesesal, peisestuer, spisesal og oppholdsrom i gammel stil. Trappen foran dørene på sydsiden gjøres om til terrasse i forbindelse med heving av den sentrale festningsplassen. På nordsiden mures det igjen en dør, og en annen gjøres om til balkong.
1946
Innredning til kontorer. Nye vinduer og dører i østre del.
1992
Messe oppusset innvendig med maling og belegg.
1995 - 1996
Kontorer oppusset innvendig.
1997
Maling og nytt gulvbelegg i messen.
2000
Nytt ventilasjonanlegg.
2003
Nytt belegg på gulvet i messe
2006 - 2007
Omlegging av tak. Gjenbruk av stein på flate mot S og V. Sementpuss på fasader mot V, S og Ø fjernet. Fasade mot S påført ny kalkpuss (hvit). Fasader mot Ø og V kun noe omspekking, ikke pusset på nytt.
2008
Noe innvendig oppussing av kontorer; fornying av overflater.
Blenderingen og bombesikringen fjernes. Noen rom i den NV ende blir innrettet til slaver og vinduer forsynt med jernstenger. Bygningen kalles deretter "slaveriet".

Ingen treff