Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1069

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sortiport V
Inventarnummer 1069
Byggeår 1690–91
Opprinnelig bruk Sortiport, port for å kunne gjøre utfall mot fienden og trekke seg raskt tilbake eller flykte igjennom hvis festningen ble overmannet.
Nåværende bruk Historisk anlegg, adkomst til festningen fra vest.
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Portåpning med glacis og vollgang til begges sider.
Vernebegrunnelse En viktig del av en festnings funksjon, som adgang til brønnen utenfor og adkomst for leveranser, da veien opp til den dekkete vei og Ytre vakt er meget steil.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråstein/granittstein i kistemurskonstruksjon, oppført i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 i.

1680 - 1690
Sortiporten ble oppført samtidig med vestre retransjement.
1717
Retransjementet sløyfes og det bygges en dekket vei med kontreskarpe og glacis og sortiport.
1758
Sortiporten raser sammen og må bygges opp på nytt
1780
Porten bygges om slik at hestevogner kan passere og får dobbelt port i tre.

Ingen treff