Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0014

Inventaropplysninger
Inventarnavn Garasje-depot
Inventarnummer 0014
Byggeår 1973
Nåværende bruk Garasje-depot
Ant. etg. 1, med kjeller/undertasje
Vernestatus Verneklasse 2/bevaring
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Er svært forandret ved ombygningen i 1999
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong
Bæresystem Betongstøpt kjellervegger, huldekkelementer, bindingsverk, takstol i stål. Betong
Vegger Tømmermannspanelte bindingsverksvegger.
Vinduer Enkeltramme i tre
Dører Panelkledte, porter i aluminium
Tak Sperretak med enkelt krum rød takstein
Annet FB arkiv i Hamar.

1972 - 1973
Garasjen oppføres
1999
Totalrenovert og ombygget.
2008
Innredet til kontorer for leietaker i søndre del.
2009
Snekkerverksted etablert i U-etg. Nye porter.

Ingen treff