Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0018

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skilderhus
Inventarnummer 0018
Byggeår Standard type skilderhus
Opprinnelig bruk Skilderhus
Nåværende bruk Skilderhus
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Skilderhus med interiør og eksteriør
Vernebegrunnelse Det finnes ikke tegninger til skilderhuset, og opprinnelsen til typen er ikke kjent. Det som står i dag, er en kopi av et eldre, som kan ses på fotografier fra okkupasjonstiden.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Lekter.
Vegger Paanelkledde.
Tak Panel

1989
Skilderhuset bygget som en kopi av et tilsvarende som tidligere sto på stedet.
2009 - 2010
Restaurert/fornyet – arbeidene utført av innsatte ved Bruvold fengsel.

Ingen treff