Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1073

Inventaropplysninger
Inventarnavn Dekket vei (til skansen Se til Høire)
Inventarnummer 1073
Byggeår 1811
Opprinnelig bruk Forbindelsesvei mellom festningen og skansen Se til høyre.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele arealet, inkl. jordvoller, som utgjør den dekkete vei.
Vernebegrunnelse Del av festningens forsterkning med skanser under Napoleonskrigen og et viktig element i denne del av festningens historie. Det vites ikke om øverste del av veien ble utført, den er ikke synlig i terrenget i dag.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gravet vei bak jordvoller
Vegger Jordvoller
Annet Riksarkivet, AB 115. «Kongsvinger Fæstning». 1814.

1811
Den dekkete vei anlegges ned mot skansen
1813
Det ble oppsatt palisader i den dekkete vei mellom festningen og skansen.
1817
Palisadene fjernes.
1818
Veien forfaller.
2003
Opprensning og fjerning av vegetasjon.

Ingen treff