Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1052 Tråstad skanse

Inventaropplysninger
Inventarnavn Tråstad skanse
Inventarnummer 1052
Byggeår 1657
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Skanse med voller og grav.
Vernebegrunnelse Skanseanlegg fra tiden før festningens oppførelse og et viktig element i denne del av festningens historie. Samtidig er det en av de eldste – om ikke den eldste – jordskanse i Norge av denne type.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Skanse oppbygget av gresstorv og jordvoller
Annet Riksarkivet, KHB m5-4, KHB m5-14, KBK XVIII 35 ab 3, KBK XVIII 119.

1658
Skansen oppføres i forbindelse med krigen mot Sverige 1657–58
1718
Skansen opprustes og settes i stand i forbindelse med Den store nordiske krig.
1811
Skansen opprustes og settes i stand samtidig med at det oppføres et blokkhus og det settes opp nye palisader.
1814
Skansen forfaller
1998
Skansen blir istandsatt, tett krattskog fjernet.

Ingen treff