Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1061

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prins Wilhelms Batteri
Inventarnummer 1061
Byggeår 1682–1684
Arkitekt Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmur
Nåværende bruk Del av festningsmur
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang.
Vernebegrunnelse Velbevart festningsmur fra begynnelsen av 1700-tallet. Murkonstruksjonens form er det man betegner som en redang.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein murt med kalkmørtel.

1682 - 1684
Oppføres som kistemur i gråstein, vollgang med jordfyll.
1687
Arbeidet med vollgang forseres, hovedmur forhøyes.
1711
Tenaljehjørnet rives og gjenoppføres fra grunnen.
1730
Batteristandplassen er ferdig bygget med jord og stein.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider.
1808
Klargjøring for krig, det oppbygges brystvern i torv.
1835
Store vedlikeholdsarbeider.
1870
Tenaljehjørnet blir reparert.
1902
Murverket gås etter.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff