Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1068

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sortiport S
Inventarnummer 1068
Byggeår 1690–91
Opprinnelig bruk Sortiport, port for å kunne gjøre utfall mot fienden og trekke seg raskt tilbake eller flykte gjennom hvis festningen ble overmannet.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Sortiport, portrom.
Vernebegrunnelse Velbevart. En viktig del av en festnings funksjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråstein/granittstein i kistemurskonstruksjon, oppført i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVII 36 i.

1717
Sortiporten ble bygget samtidig med en del vedlikeholdsarbeider på festningen.

Ingen treff