Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006

Inventaropplysninger
Inventarnavn Provianthuset
Inventarnummer 0006
Byggeår 1682
Opprinnelig bruk Proviantmagasin
Nåværende bruk Museum
Ant. etg. 3
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Bygningens eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen er innredet til museum med den opprinnelige etasjeinndeling. Den innvendige opplevelsen av provianthusets rominndeling er tatt godt vare på. Overflater er stort sett bevart som de var opprinnelig. Meget godt bevart utvendig med originale jerndører og luker. Rester av gammel puss i østgavl.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granitt og gråstein i kalkmørtel. Tømmer med gulvbord, Muret hvelv under tak.
Vegger Granittmur med andre steinslag, mer enn 60 cm tykke. Fuget med kalk og reparert enkelte steder med sementmørtel. Plakett på hushjørne med bygningsnummer, bygningsnavn og bygningsår. Museumsskiltmed smijernsbokstaver.
Vinduer Enkeltrammer, med jernluker.
Dører Enkelt tredør med jerndør ytterst. Labankdører på nordfasaden. Jernlemmer i lukeåpningene.
Tak Saltak med høy reisning, teglstein. Små arker i takflaten.
Piper En murt pipe, upusset. Av nyere dato.
Annet Granittmur mer enn 60 cm tykke. Riksarkivet:, KBK XVIII 36 b, KKD 5, KG I 294, RK 255 og FB arkiv i Hamar.

1682
Proviantmagasinet oppføres samtidig med at festningsarbeidene starter opp.
1687
Mellomrommet mellom magasinet og festningsmuren lukkes og gjøres om til nye proviantrom.
1692
Rommene mellom provianthus og festningsmur blir gjort bombesikre med dobbelt tømmerlag, never og jord.
1696
Det mures hvelv i rommene mellom provianthus og festningsmur Det blir nå brukt til krutt lager.
1700
Østgavlen blir ødelagt av lynnedslag. Den blir midlertidig reparert.
1707
Taket er utett.
1721
Bakeribygningen blir tilføyd som en forlengelse i samme bredde og høyde. Den får 2 bakerovner.
1744 - 1749
Det bygges hvelv i provianthuset. Det blir lagt nye gulv og bjelkelag, taket blir i standsatt og forlenget ut over kruttkjelleren. Det blir satt inn nye dører og vinduer, og disse forsynes med jernlemmer. Det blir murt 5 skorsteiner.
1758
Et skriv antyder at provianthusets vestgavl opprinnelig var i bindingsverk og skulle mures opp med gråstein. Når ommuringen finner sted vites ikke. Vollgangen på utsiden av Provianthuset /over kruttkjeller utbedres med nye forstykker og gråsteinsmur.
1765
Den ene bakerovnen er falt sammen og må mures opp igjen.
1774
Det blir bygget 2 nye bakerovner for å øke kapasiteten.
1793
Bakerovnene må repareres, bygningen fuges utvendig, gulvet på loftet over bakeriet må skiftes ut og loftsrommet blir kledd med bord.
1917
Det blir lagt inn strøm i Provianthuset.
1980
1. etg. i Provianthuset ombygges til museum.
1982
Museet åpnes av Kong Olav V.
1993
Det ble lagt skifergulv i bakeriet (møtelokalet).
1998
Ny infrastruktur inn til bygningen (fjernvarme, vann og avløp)
2002
Innredet grenselosmuseum, ny trapp til 1. etg.
2003
Tak omlagt med gl. takstein, nye vinnskier, nye beslag, nye takrenner og nedløp.

Ingen treff