Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0017

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gyldenborg
Inventarnummer 0017
Byggeår 2000
Arkitekt Arkitektfelleskapet, Kongsvinger
Opprinnelig bruk Kantine, messe og undervisningsbygg
Nåværende bruk Kantine, messe og undervisningsbygg
Ant. etg. 3, med kjeller/undertasje.
Vernestatus Verneklasse 2/bevaring
Verneomfang Eksteriør.
Vernebegrunnelse Fikk Forsvarsbyggs byggeskikkpris i 2001.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong.
Bæresystem Betong forblendet med tegl. Betong med linoleum, parkett.
Vegger Murforblendet betong utvendig lettvegger innvendig.
Vinduer Enkeltramme med thormopanruter.
Dører Enkelt og dobbeltdører med thermopanruter.
Tak Sperretak med enkelt krum rød takstein.
Annet FB arkiv i Hamar.

2006 - 2007
Ombygging av kontorer i østre del (1. og 2. etg.). Ombygging av undervisningsrom til kontorer (1. etg. vestre del).
2000 - 2001
Gyldenborg, undervisnings- og kantinebygg. Fikk forsvarets byggeskikkpris i 2001. Tidligere sto det en tyskerbarakke på stedet med samme funksjon. Parkeringsplassen utgjør det som tidligere var Kommandantens hage, som før det igjen, på slutten av 1600-tallet, var søndre retransjement. Bygningen er navngitt etter det første anlegg på Tråstadberget: Gyldenborg. Bygget ble oppført etter arkitektkonkurranse basert på strenge føringer fra Riksantikvaren mht. størrelse, gesimshøyde og mønehøyde samt utforming. Dispensasjon gitt for å få bygge i forterrenget som er fredet.

Ingen treff