Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0635

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn i ravelin
Inventarnummer 0635
Byggeår Før 1700
Opprinnelig bruk Drikkevannsforsyning til festningen
Nåværende bruk Brønn
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Brønn
Vernebegrunnelse Et godt bevart anlegg som viser hvordan man sikret seg vannforsyning til festningen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Murt brønn i gråstein
Annet Riksarkivet, KG I 293, KBK XVIII 35 d-1.

Ikke kjent, i 1769 beskrives brønnen med brønnhus, vinde og spander.

Ingen treff