Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lille kruttårn
Inventarnummer 0013
Byggeår 1683
Opprinnelig bruk Oppbevaring av krutt
Ant. etg. 1
Vernestatus 1Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Står stort sett uforandret siden oppføringen og er en av festningens eldste inventarer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granittsteinsmur
Bæresystem Granittsteinsmur. Murt hvelv
Vegger 90 cm tykke granittsteinsmurer. Christian Vs monongram over inngangsdøren.
Vinduer 1, enkeltramme, luke av jern
Dører Enkel, av jern
Tak Pyramideformet med enkeltkrum tegltakstein.
Annet Riksarkivet, AB 22, KHB m5-13e, KBK XVIII 36 h.

1683
Tårnet oppføres med 90 cm tykke murer og hvelv med tømmerforsterkning.
1701
Det settes inn jerndør og jernluke.
1704
Tårnets tredør byttes ut.
1760 - 1762
Tårnet hovedistandsettes og hvelvet forsterkes.
1990
Ombygget til strongrom.
1994
Tak lagt om.

Ingen treff