Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0012

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kornmagasin
Inventarnummer 0012
Byggeår 1792, flyttet fra kirkeplassen og gjenoppsatt på 1970-tallet
Opprinnelig bruk Kornmagasin
Ant. etg. 1 (2)
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør, interiør.
Vernebegrunnelse Bygningen er en godt bevart kornmagasinbygning fra begynnelsen av 1800-tallet
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betongs stolper
Bæresystem Tømmer. Trebjelkelag
Vegger Tømmer, laftet
Vinduer Trerammer, enkelt lag glass
Dører Tredør
Tak Enekeltkrum rød teglstein

1792
Vinger bygdemagasin oppført.
1846
Magasinbyggningen solgt til privat.
1859
Magasinbyggningen ble solgt og flyttet til «Rolighed».
1871
Magasinbyggningen ble solgt og flyttet til Krebsgt. 1.
1954
Magasinbyggningen nedtatt og lagret.
1972
Gjenoppført på nåværende sted.
1995
Malt utvendig, med «Falurød» komposisjonsmaling, omlegging av tak med gjenbruk av takstein.

Ingen treff