Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1059

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kronprinsens Batteri
Inventarnummer 1059
Byggeår 1682–1684
Arkitekt Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmuren, batteristandplass
Nåværende bruk Del av festningsmuren
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang og kasematter.
Vernebegrunnelse Godt bevart kasemattanlegg fra festningens tidligste periode. Del av dobbelt tenaljekonstruksjon.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gråstein
Bæresystem Kistemur i gråstein murt med kalkmørtel, hvelv murt i murstein.
Vegger Gråstein murt i kalkmørtel.
Vinduer Koplede rammer i tre, av nyere dato.
Dører Dør i enkel labank, av nyere dato.
Piper Murt i murstein
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 j, KBK XVIII 35 d-3.

1682 - 1684
Oppføres som kistemur i gråstein med kalkmørtel, med kassematter med tak av tømmer og torv, vollgang med jordfyll.
1687
Arbeidet med vollgang forseres, muren forhøyes.
1701 - 1702
Kasemattene ombygges og får bombesikre hvelv.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider.
1808
Klargjøring for krig, det oppbygges brystvern i torv.
1835
Store vedlikeholdsarbeider på murene.
1839
Deler av muren og vollgangen raser ut.
1870
Tenaljehjørnet blir reparert.
1902
Murverket kontrolleres.
1920
Tenaljehjørnet blir reparert.
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff