Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Losjementsbygningen

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Losjementsbygningen
Inventarnummer 0002
Byggeår 1. etasje antagelig ferdigstilt samtidig med 0001
Arkitekt ukjent arkitekt; påbygget en etasje i 1831 / B. N. Garben
Opprinnelig bruk Uthus for kommandantboligen (før 1826)
Nåværende bruk Restaurant
Ant. etg. To etasjer og loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Kavli karakteriserer bygningen slik: «En arkitektonisk virkning som vi finner mange steder på festningen, en grov, slemmet gråsteinsvegg under og en helt slett pussflate over, har vi både her og på hovedvaktbygningen [0015] ovenfor. Her hjelper den grove undermur ved sin oppdeling av veggen ellers til å fjerne den noe styltede virkning i den nedre kortfasaden.» (Kavli 1963: 375)
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråsteinsmur på fjell. Betonggulv i bakre rom. Bordgulv med banebelegg på bjelkelag i øvrige rom.  
Bæresystem 1. etasje: mur av bruddstein/gråstein, 2.etasje: hulmur av tegl. Trebjelkelag med bordgulv plater og banebelegg. Himlingene panelte. Noen har i tillegg takplater.  
Vegger 1. etasje: grovpusset gråsteinsmur. 2. etasje: glattpusset teglmur. Ytterveggene er innvendig panelt, for det meste faspanel. Noen vegger er også platekledd. I vestre rom i 2. etasje er det vekselpanel med karnissprofil av den typen som ble mye brukt i Halden i perioden 1826-1860 (muligens opprinnelig). Utvendig granittrapp. Kopi av gammel gatelykt på bygningens sørvestre hjørne.  
Vinduer 1.etasje: to enfags vinduer med buet overstykke og seks ruter, ett vindu som i 2. etg., men med seks ruter i hvert fag. 2. etasje: torams sidehengslet med åtte ruter i hver ramme. Alle vinduer har innvendige varerammer og er fra ca 1960.  
Dører Ramtredører med frisede fyllinger – den midtre er smal. Dørene er av nyere dato – antagelig laget som kopier av de tidligere.  
Tak Valmet tretak tekket med håndstrøken rød, enkeltkrum tegl.  
Piper En dobbeltløpet teglpipe i bakkant. Brukt som avtrekk  
Annet RA tegningsarkiv 94-1725  

1750
Dagens 1. etasje oppført som uthus for kommandantboligen, antagelig samtidig med denne (1754).
1826
Bygningen er ikke eksplisitt nevnt blant dem som ble rammet ved brannen på Fredriksten 18. juni då., men kan være regnet sammen med kommandantboligen (0001). (Widerberg 1963: 227)
1831
Uthusbygningen påbygd en etasje. Etter B.N. Garbens opprinnelige forslag har den antagelig hatt to rom i den gamle underetasje og tre i første etasje. (Kavli 1963: 374)
1842
Bygningen har nå seks rom og fire jernovner, og benyttes som marketenteri for slavene. (Statens eiendommer)
1862
Bygningen beskrives som to etasjer høy første etasje av gråstein og annen etasje av murstein. Tidligere brukt som bl.a. marketenteri. Inneholder seks rom hvorav to kjøkken, én utsalgsbod, ett bakekammer, ett pikekammer og én dagligstue, med fire jernkakkelovner. Benyttes som bolig for festningens oppsynsmann, til oppbevaring av kasernens daglige rekvisitter og til bryggerhus for kasernens vask. (Statens eiendommer)
1896
Inneholder seks rom hvorav tre med ovn, ett kjøkken, ett bryggerhus og ett kjellerrom. 11 m lang, 6,6 m bred og 5,65 m høy Ved vakthuset et vedskur (ikke opptatt i tidligere fortegnelser) av panelt stenderverk, tekket med bord og teglstein. (Statens eiendommer)
1959
Underetasjen ominnredet med hall, bad og wc. (HER)
1978
Innredning av rom i kjeller. (HER)
1981
Murpuss og maling utvendig. Antagelig er det nå første etasje blir påført sementpuss med store tilslag. Omlegging av tak. (HER)
1995
Utvendig maling av alle fasader med silikat. (HER)
1997
Revet vegg ved kjøkken for å lage et oppholdsrom. (HER)

Ingen treff