Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1081 Hovedgraven

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Hovedgraven
Inventarnummer 1081
Byggeår
Opprinnelig bruk Tørr festningsgrav
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele graven
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Tørr festningsgrav mellom Nordre kurtineport og Underdragen; avgrenses av Ravelinet og Enveloppen I–IV. Er for det meste oppfylt av verker og terrengformasjoner, men tydelig foran Østre kurtine. Arealet er delvis brolagt.  
Annet FB arkiv  

1661
Det er ikke anført noe hos Widerberg eller Munthe om etableringen av Hovedgraven. Vi må imidlertid kunne gå ut fra at denne ble etablert samtidig med eller kort etter etableringen av Prins Christians bastion, som den omslutter, ettersom dennes virkning langt på vei forutsatte eksistensen av en foranliggende grav.
1703
Kommisjonen av 1703 foreslo en rekke forbedringer på Fredriksten, bl.a. av utenverkene. Det ble bl.a. lagt til grunn at Ravelinet (1082) og kontreskarpen mot øst (1086) ikke kunne dekke foten av hovedfestningen på denne siden. Kommisjonen foreslo derfor oppført et redangverk (et sagtakket verk) med samme høyde og tykkelse som det bestående ravelinet. (Widerberg 1963: 93) Verket figurerer senere som Enveloppen i budsjettforslaget, og ble oppført i perioden 1706–09. (Widerberg 1963: 97) Vi deler det idag inn Enveloppen I–IV. (Enveloppen III kalles gjerne Huths batteri). Anlegget av disse verkene innebar en ytre avgrensning av Hovedgraven.

Ingen treff