Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1103 Kaponnièren

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kaponnièren
Inventarnummer 1103
Byggeår 1902–1903
Opprinnelig bruk Kaponnièr til flankering av piggtrådnettet som omgav Gyldenløve
Nåværende bruk Ruin
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket og et minne om demilitariseringen av festningen i kjølvannet av Karlstad-forhandlingene.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Rester av en grov betongmur med innstøpte sparestein.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1476  

1902 - 1903
Et 5 m bredt og 430 m langt piggtrådnett ble lagt omkring hele Gyldenløve. Til flankering av nordre og vestre side av dette piggtrådnettet ble det i nordvestre hjørne bygd en 9 m lang og 4 à 5 m bred kaponnière av 1 m tykk bruddsteinsmur og med tak av jernbaneskinner og betong. (Widerberg 1963: 267f)
1906
Kaponnièren demolert i henhold til Karlstad-overenskomsten. Se også hovedoppslag for katalog 1061 Gyldenløves tårn.

Ingen treff