Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0062 Nye kaserne

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nye kaserne
Inventarnummer 0062
Byggeår 1939
Arkitekt A. Arneberg tilbygg: 1983/ Jonas Kullgren, Totalprosjekt
Opprinnelig bruk Kaserne for befalsskolen, senere Forsvarets Gymnas
Nåværende bruk Ikke i bruk. Avventer fremtidig eierstruktur
Ant. etg. Tre etasjer, full underetasje og loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Stor teglbygning som i flate- og volumbehandling oppviser enkelte likhetstrekk med det samtidige Oslo Rådhus tegnet av samme arkitekt (sammen med Magnus Poulsson), selv om virkemidlene er adskillig enklere. Også her fornemmes brytningen mellom klassisime og funksjonalisme. Den klassisisme bygningen kanskje forholder seg sterkest til er den som er representert i bygningene 0033 og 0055, begge i Borgerskansen. Innvendig er bygningen totalt ombygget, og har liten antikvarisk interesse.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Betonggrunnmur på fjell og betongsøyler  
Bæresystem Bæresystem av plasstøpt betong (tre bærende veggakser og dekker). Takstoler av tre. Betongdekker med linoleumsbelegg og nedforede gipsplatehimlinger.  
Vegger Betongvegger er utvendig forblendet med spekket teglmur, pusset opptil og med brystning for vinduer i første etasje. Innvendige vegger av betong og tegl med puss. I kjøkkentilbygg er veggene delvis av leca, delvis betong og forblendet med tegl. Lettvegger fra 1983 av stålregler kledd med gipsplater. Profilert fremtrukket overgang mellom pussede felt og spekket teglmur. Vindusomramning av fremtrukket rullskift. Markert portalomramning rundt dører. Pusset gesims med trukne profiler.  
Vinduer To- og firerams koblede vinduer med sprosser (henholdvis to og en).  
Dører Lakkert eikedør med enkle glass innsatt med glasslister av eik  
Tak Valmtak tekket med skifer lagt i diagonalmønster. Takrenner og nedløp i kobber.  
Piper Seks teglpiper.  

1939
Påbegynt etter tegninger av Arnstein Arneberg. Fullført av tyskerne året etter. (Kiel Jacobsen 1988: 184)
1983
Stor ombygging og et kjøkkentilbygg i forbindelse med flyttingen av Hærens forvaltningsskole til Fredriksten. Ombyggingen ga hybler, messe og fritidsrom for 75 personer. Den nødvendiggjorde omfattende inngrep: Korridoren, som tidligere lå i den ene siden av bygningen, ble flyttet til midten. Istedenfor seksmannsrom ble det nå enkelthybler på begge sider av korridoren. Kjøkkenet i kjelleren gjennomgikk en betydelig oppgradering, og ble utvidet med et tilbygg som inneholdt personalrom for ansatte ved kjøkkenet, lager for matvarer og spiserom for mannskaper ved festningen. I hovedbyggets kjeller ble også etablert ny badstu og nytt kjeleanlegg for hele bygningen. (Halden Arbeiderblad 28. mars 1983 og Fredrikstad Blad 18. august 1983)
1985
Trappeganger epoxymalt. (Vollmesterarkivet)
1987
Nye doble inngangsdører. Nye radiatorer. Utskiftning av vinduer (105 stk) (Vollmesterarkivet)
1988
Utskiftning av resterende vinduer. (105 stk) Nytt garderobe- og toalettanlegg. Maling i trappeganger. (Vollmesterarkivet)
1989
Maling av vinduer utvendig, beising innvendig. (Vollmesterarkivet)
1990
Forbindelse til nytt administrasjonsbygg og messeutvidelse etablert. (Vollmesterarkivet)
1991
Omlegging av tak. (Vollmesterarkivet)
1993
Innvendig maling av spisesalen. (HER)
1996
Utvendig maling av vinduene. (HER)
1999
Omgjøring av kjøkkenet. (HER)
2000
Nytt nødlysanlegg. (HER)

Ingen treff